Porady

Kredyty, konkursy, crowdfunding – gdzie szukać dofinansowania start-upu?

Start-up to innowacyjne przedsięwzięcie, na rozwój którego niezbędne jest pozyskanie środków finansowych. Obecnie początkujący przedsiębiorcy mają wiele możliwości otrzymania wsparcia w postaci kredytów czy dotacji bezzwrotnych. Drogą do pozyskania pieniędzy na rozwój są również konkursy dla start-upów.

 

Content: Problem, z którym najczęściej zmagają się start-upy to brak funduszy, bez których rozwój i funkcjonowanie nie są możliwe. Wiele start-upów stara się opierać o wkład własny, ponieważ uzyskanie kredytów bywa w tym przypadku trudne. Brak historii kredytowej, krótki staż na rynku sprawiają, że banki podchodzą do start-upów ze sporą dozą nieufności. Młodzi przedsiębiorcy mogą jednak korzystać z dotacji unijnych, pozyskiwania inwestorów czy finansowania społecznościowego zwanego crowdfundingiem.

Fundusze na rozwój start-upu

Jednym z najpopularniejszych źródeł finansowania start-upów są dotacje unijne, które umożliwiają pokrycie kosztów związanych z nabyciem patentów, licencji czy różnego rodzaju usług – informatycznych, doradczych. Uzyskane środki mogą zostać przeznaczone na pokrycie kosztów wynajmu czy utrzymania pomieszczeń firmowych, a także wszelkich wydatków związanych z ekspansją na rynek lub udziałem w wydarzeniach, jakimi są targi i wystawy. Start-upy, jako firmy wprowadzające innowacyjne rozwiązania mogą liczyć również na wsparcie inwestorów, należy wymienić tu przede wszystkim fundusze venture capital oraz anioły biznesu. Inwestorzy analizują pomysły na biznes i udzielają wsparcia najlepiej rokującym przedsięwzięciom. Dofinansowanie start-upu można zdobyć również w drodze konkursów, w których często dodatkowo można wywalczyć wsparcie w postaci mentoringu i wprowadzenia w świat biznesu. Trzeba jednak pamiętać, że takie rozwiązania przeznaczone są najczęściej dla pomysłów innowacyjnych, firm, które pragną zaprezentować nowatorskie rozwiązania, niefunkcjonujące do tej pory na rynku. Liczy się dobry pomysł, wizja, ale również odwaga i nieszablonowe podejście. Najlepsi mogą otrzymać fundusze, ale także wiedzę, doświadczenie i wsparcie na wielu obszarach swojej działalności.

A może crowdfunding?

Ciekawą formą wsparcia dla start-upów jest tzw. crowdfunding, czyli finansowanie społecznościowe. Metoda ta pozwala nie tylko zdobyć środki finansowe na rozwój, ale również pozyskać informację zwrotną na temat pomysłu na biznes. Crowdfunding polega na zbieraniu funduszy wśród pewnej społeczności, która za swoje wsparcie otrzymuje zazwyczaj jakąś nagrodę, najczęściej związaną z realizowanym projektem. Odzew danej społeczności, a zatem liczba i wysokość uzyskanych wpłat mogą świadczyć o zainteresowaniu lub jego braku. Są często sygnałem dla przedsiębiorcy, czy jego pomysł ma szansę na realizację, czy produkt lub usługa znajdą na rynku kupców. Tu jednocześnie pozyskuje się kapitał oraz pierwszych klientów. W ten sposób można również zyskać zainteresowanie mediów, a nawet poważnych inwestorów. Ludzi angażujących się w crowdfunding należy traktować jako część projektu, natomiast przedsiębiorcy chcący pozyskać w ten sposób fundusze muszą wykazać się sporym zaangażowaniem i siłą argumentacji.