Styl życia

PSL – czy ugrupowanie jest w stanie odzyskać realny wpływ na politykę państwa?

PSL obecnie pracuje nad zmianą swojego wizerunku, głównie wykorzystując do tego celu media społecznościowe o największym zasięgu. ”Nowe PSL” ma być tą siłą, która będzie w stanie osłabić PiS i realnie pokrzyżować szyki w wyborach samorządowych, a docelowo w wyborach do parlamentu, gdzie PiS będzie walczyć o drugą kadencję.

PSL – dlaczego potrzebuje zmiany wizerunku?

PSL (Polskie Stronnictwo Ludowe), mimo że na arenie politycznej działa pod tą nazwą od 1990 r. (powstało z połączenia PSL „Odrodzenie” z wilanowskim PSL), to w ostatnim czasie głównie przegrupowuje siły, pracując nad zmianą wizerunku. Nowy PSL ma umożliwić Stronnictwu powrót do realnego sprawowania władzy politycznej w Polsce, nawet jeśli ma to oznaczać przede wszystkim osłabienie głównych przeciwników.

Zmiana wizerunku partii jest jej bardzo potrzebna, gdyż zepchnięta w ostatnich latach ze sceny politycznej, młodym wyborcom kojarzy się głównie z agrarnymi i centrowymi poglądami. Wybory w 2015 r. przyniosły najsłabszy wynik w historii Stronnictwa, przekładając się zaledwie na 16 mandatów poselskich i 1 mandat w senacie. Będąc od 2015 r. w opozycji (po raz pierwszy od 8 lat), partia przygotowuje się do powrotu, a jej celem jest przeszkodzenie PiS w zwycięstwie w kolejnych wyborach parlamentarnych.

Analizując obecne wydarzenia, wydaje się, że wśród opozycji to właśnie Stronnictwo ma największe szanse na pokrzyżowanie planów Jarosława Kaczyńskiego. Mimo że partia nie dysponuje dużymi siłami, to rozpoczęła swego rodzaju wojnę podjazdową, piętnując każde potknięcie rządzących, wypominając im wszelkie niepowodzenia, a przede wszystkim zadając niewygodne pytania.

@nowePSL – czy stanie na drodze PiS

Nowe PSL to hasło, za pomocą którego Stronnictwo buduje swój nowoczesny wizerunek, adresowany również do młodszych wyborców.

Wydaje się, że przyjęta strategia zaczyna przynosić wymierny efekt, a PiS zaczyna traktować, w nadchodzących wyborach samorządowych, PSL właśnie jako głównego przeciwnika. Wypominając Stronnictwu przeszłość, jednocześnie rządzący starają się zyskać jak największe poparcie mieszkańców wsi, czyli potencjalnie głównego elektoratu PSL. Już sam ten fakt każe zwrócić uwagę na PSL, jako na realną siłę opozycji.

Politycy Stronnictwa z kolei na każdym kroku przypominają, że dbałość PiS-u o dobro polskiej wsi jest tylko pozorne i faktycznie tym razem, partia posiadająca obecnie większość, może stracić dokładnie w tych okręgach wyborczych, które wcześniej dały jej zwycięstwo w wyborach. Wobec rosnącego niezadowolenia niektórych grup społecznych niespełnionych obietnic wobec rolników i zaznaczającej się chęci głosowania przeciwko PiS, PSL wydaje się jedyną rozsądną opcją, wśród mało odznaczającej się opozycji, która główne siły angażuje w konflikt z rządzącymi.

Stawka w zbliżających się wyborach samorządowych jest naprawdę wysoka. Jeśli PiS pokona PSL, w zasadzie Jarosław Kaczyński może być pewny objęcia kolejnej kadencji przez jego ugrupowanie. Ostateczne rozstrzygnięcie już wkrótce.