Bez kategorii

Czy budynek gospodarczy bez pozwolenia jest legalny?

Zmiany w prawie budowlanym, które nastąpiły w ostatnich latach, sprawiły, że o wiele łatwiej jest wybudować budynek gospodarczy bez konieczności występowania o pozwolenie na budowę. Nie oznacza to jednak, że organy ustawodawcze wprowadziły nieograniczoną wolność w tym zakresie. Jak zbudować budynek gospodarczy bez pozwolenia, ale też bez łamania prawa?

Content: Budynek gospodarczy bez pozwolenia to bardzo dobre rozwiązanie, jeśli nie chcesz zwlekać z rozpoczęciem budowy kilka czy kilkanaście tygodni. Jak to zrobić? Przede wszystkim należy zapoznać się z obowiązującym prawem. Wszystkie niezbędne informacje, które umożliwiają legalne tworzenie konstrukcji budowlanych, są zapisane w Ustawie o prawie budowlanym, czyli najważniejszym dokumencie regulującym wszelkie kwestie związane z budownictwem w naszym kraju.
Budynek gospodarczy bez pozwolenia? Jest kilka „ale”
O tym, czy na działce można wybudować garaż lub inny rodzaj budynku, decydują przepisy. Dzięki temu można zdecydować się na stworzenie określonej konstrukcji budowlanej bez konieczności uzyskiwania wcześniejszego pozwolenia. Pierwsze poważne zmiany, które okazały się łaskawe dla inwestorów budowlanych, miały miejsce 16 grudnia 2016 roku. Polegały one m.in. na zmniejszeniu ilości obowiązków administracyjnych ciążących na inwestorach.

To jednak nie wszystko. Najważniejszą kwestią dotyczącą inwestorów, którzy z różnych względów nie chcieli stawiać obiektów budowlanych wymagających uzyskania wcześniejszego pozwolenia, jest wprowadzenie maksymalnej powierzchni, która pozwala na budowę budynku gospodarczego po uprzednim zgłoszeniu zamiaru budowy do wybranego organu administracji samorządowej, ale bez konieczności uzyskiwania pozwolenia na budowę.

Powierzchnia, o której mowa, to 35 m2, powyżej której każdy budynek gospodarczy musi uzyskać pozwolenie na budowę. Poniżej wspomnianej powierzchni możliwe jest wybudowanie dowolnego budynku gospodarczego, lecz również istnieje kilka obostrzeń, wobec których należy podchodzić z respektem, by później nie musieć spotkać się z surowymi konsekwencjami.

Kolejną kwestią, o której należy wiedzieć, jest możliwość zbudowania bez pozwolenia budynku gospodarczego o maksymalnej powierzchni 35 m2 przy jednoczesnej rozpiętości maksymalnej wynoszącej 4,8 m, bez możliwości budowy dodatkowego piętra. Jak zatem widać, budynek gospodarczy bez pozwolenia może być jedynie stosunkowo niewielkim budynkiem parterowym.

Przyszli inwestorzy muszą także być świadomi, że nie na każdej działce mogą wybudować budynek gospodarczy bez pozwolenia. Ustawodawca jednoznacznie określił, że budowa na zgłoszenie może być przeprowadzona tylko wtedy, gdy działka, na której ma stanąć budynek gospodarczy, jest niezabudowana lub ma inny status prawny niż zabudowa zagrodowa. Co więcej, należy pamiętać, że na tego typu działkach, mogą stanąć maksymalnie dwa obiekty na każde 500 m2 działki.